Badania Psychologiczne Jasło

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA ANNA GORCZYCA-ŚWIĘDRYCH

W naszej pracowni badań psychologicznych mieszczącej się w Jaśle przy ul. Mickiewicza 8, wykonujemy badania psychologiczne osób zatrudnionych oraz ubiegających się o stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Przeprowadzamy również testy psychologiczne osób prywatnych. BADANIA DOTYCZĄ:

Kierowców zawodowych oraz amatorów:

kierowców prowadzących samochód w celach służbowych, jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) | kierowców pojazdów uprzywilejowanych | kierowców TAXI | egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy | kandydatów na kierowców (w ramach kategorii A, B, C, D, E) | kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

Kierowców skierowanych na badania psychologiczne na wniosek lekarza:

w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia badania psychologicznego

Kierowców po zatrzymaniu uprawnień przez Policję na wniosek Starostwa:

kierowców skierowanych na badania psychologiczne w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych | osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu | sprawców wypadków, w których są zabici lub ranni | osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Operatorów maszyn i urządzeń:

operatorów wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu, koparek, dźwigów i innych maszyn ciężkich których używanie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych

Osób pracujących na wysokości:

badania wysokościowe pracowników energetyki, budownictwa i innych zawodów gdzie prowadzone są prace na wysokości

Osób posiadających lub ubiegających się o broń palną:

osób posiadających pozwolenie na broń | osób ubiegających się o pozwolenie na broń (np. myśliwych, ochroniarzy)

Osób ubiegających się lub pracujących przy materiałach wybuchowych:

osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego | osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Pracowników lub kandydatów do pracy w służbach mundurowych:

pracowników lub kandydatów ubiegających się o pracę w policji, straży granicznej, służbie celnej, straży miejskiej, agencji ochrony osób i mienia

Copyright © PsychotestyJaslo.pl