Badania Psychologiczne Jasło

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA | ANNA GORCZYCA-ŚWIĘDRYCH / MAGDALENA GORCZYCA

Jestem właścicielką gabinetu psychologicznego, dyplomowanym psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia czynności diagnostyczno-terapeutycznych niezbędnych do pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym. Wydaję opinie niezbędne w celach orzeczniczych (dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o stopniu niepełnosprawności, odszkodowania).

Posiadam kwalifikacje zawodowe:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii - wyższe, magister psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii - Studia Podyplomowe w zakresie Psychologii Transportu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Pedagogiki i Psychologii – Studia Podyplomowe w zakresie Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna

Zapraszam, Magdalena Gorczyca

Copyright © PsychotestyJaslo.pl