Badania Psychologiczne Jasło

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA ANNA GORCZYCA-ŚWIĘDRYCH

Przygotowanie do badania:

Przystępując do badania psychologicznego należy zadbać o dobrą formę w dniu badania. Należy przyjść wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych.

Dobra kondycja psychofizyczna badanej osoby zwiększa szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku testu psychologicznego.

Wymagane dokumenty podczas badania:

dokument tożsamości - prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport,

aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe (jeśli używamy),

skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza (jeśli zostanie takie wystawione).

Copyright © PsychotestyJaslo.pl